E-proQure Inkoopdigitalisering van inkoopfunctie

Wat kunnen we van Exact verwachten na de overnames?

Exact heeft de afgelopen tijd fors geïnvesteerd in het verbeteren van zijn software. Zo werkte men intern verder aan de ontwikkeling en werden in korte tijd twee gespecialiseerde softwarebedrijven overgenomen. Recent nog kondigde het Delftse bedrijf de overname van Proquro aan. Deze eveneens Nederlandse softwareleverancier richt zich op het beheren van inkoopprocessen, waardoor ziet Exact zijn voetafdruk in jet inkoopsegment ziet groeien. Twee maanden later is er alweer een nieuwe overname wereldkundig gemaakt van SRXP. SRXP, een Nederlandse speler op het gebied van declaratiesoftware, gaat ook deel uitmaken van de Exact-familie.

Wat wil Exact?

Het Delftse bedrijf wil door overnames technologie en functionaliteiten in huis halen waar het zelf niet of onvoldoende over beschikt. Het hoeft allemaal niet het nieuwste van het nieuwste te zijn maar het moet wel vrij zijn van kinderziektes. SRXP voldoet dus aan de gestelde voorwaarden. Exact heeft zelf declaratiemogelijkheden binnen de eigen software, maar die zijn te beperkt. Het gehele proces van declareren kan binnen Exact een stukje intelligenter, daar is het bedrijf zich bewust van. Door een speler op dit gebied over te nemen wordt er dus extra technologie en een stuk intelligentie in huis gehaald die de afhandeling van de declaraties regelt. Exact denkt zo de mogelijkheden van haar software verder uit te breiden. Het financiële karakter van de Exact-oplossingen maakt goed werkende declaratiemogelijkheden een welkome toevoeging.

Geautomatiseerde workflows als volgende stap

Het stukje intelligentie dat Exact met SRXP aantrekt wil het bedrijf dan ook in gaan zetten om wat meer geautomatiseerde workflows te realiseren voor het afhandelen van declaraties. Vooral de mogelijkheid om dit soort workflows te automatiseren ziet Exact als een grote stap voorwaarts. Ook de optical character recognition (OCR)-technologie van SRXP ziet zij als waardevolle toevoeging. OCR scant tekst op documenten en is vaak gekoppeld aan ERP-systemen en financiële software. Exact had zulke technologie  al verwerkt in zijn software, maar wil het proces door het aantrekken van SRXP meer real-time laten verlopen.

Integratie Proquro en SRXP

Kort na de overname van Proquro verschijnt de Winter-release, een update die de drukke periode complementeert. We krijgen namelijk een mooi overzicht van hoe Proquro en SRXP geïntegreerd worden, alsmede welke features en tweaks er nog meer zijn doorgevoerd.

Uiteraard moeten we nog even wachten op dit soort veelbelovende functionaliteiten. Bij Exact gaat men er vanuit dat de Spring-release (april) wat meer features van SRXP bevat. Naast betere integratie hoopt het bedrijf ook een echte Exact-versie van SRXP te introduceren. Het is nog even wachten hoe deze ontwikkelingen in de praktijk gaan uitpakken.

Meer procurement software toegankelijk voor MKB

Als we uitgaan van de wijze waarop Exact de integratie van Proquro heeft gerealiseerd, dan klinken de gestelde doelen voor SRXP in ieder geval haalbaar. Twee maanden na de overname van Proquro zijn er al functionaliteiten terug te vinden in de Winter-release van Exact.

De laatste release komt namelijk met Exact Purchase-to-Pay Premium, een geautomatiseerde procurement beheersoplossing gebaseerd op Proquro-technologie. Gebruikers van Globe en Synergy kunnen dit onder meer inzetten voor het bewaken van budgetten en het werk rondom maandafsluiting te verminderen. Het Delftse bedrijf streeft uiteindelijk naar het introduceren van genoeg Proquro-technologieën, zodat ook het MKB meer procurement software kan gebruiken. Daar waar het hart van Exact ligt is ook behoefte aan dit type software, stelt het bedrijf.

Snelle integratie

De manier van werken met Proquro laat in ieder geval zien dat Exact snel functionaliteiten kan introduceren van overgenomen partijen. Het gaat in beide gevallen ook om relatief kleine bedrijven gaat. Bij Proquro werkten zo’n 25 man op het moment van de overname, SRXP telde hetzelfde aantal. Dat maakt de integratie mogelijk wel makkelijker dan wanneer er een grote IT-speler overgenomen wordt.

We blijven Exact-software de komende periode volgen en de mate waarin ze stappen zet om haar gebruikers beter te bedienen.

Scroll naar boven